این وبلاگ هر روز با مطالب خواندنی آپدیت می شود -

بیایید سوم شهریور را بخاطر ایستادگی و شهادت سه سرباز سرافراز ایرانی ، در مقابل قوای تا بن دندان مسلح روس در سوم شهریور 1320 "روز جلفا " نام گذاری نماییم

۱۳۸۹ بهمن ۱۶, شنبه

آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی تبریز - قابل توجه برای بیمارستان هادیشهر

« بسمه تعالی »
« آگهی استخدام پیمانی »
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز برای تأمین نیروی نسانی مورد نیاز خود در واحدهای تحت پوشش طبق مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاه های اجرائی در نظر دارد از محل سهمیه استخدامی شماره 43957/200 مورخه 23/08/1389 ، 34929/200 مورخه 10/08/1389 و 47782/200 مورخه 17/09/1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تعداد 899  نفر از افراد واجد الشرایط را از طریق امتحان عمومی ، تخصصی وگزینش به صورت پیمانی به شرح ذیل استخدام نماید:
جدول نیازهای استخدامی
ردیف
عنوان رشته شغلی
محل جغرافیائی
جنسیت مورد نیاز
تعداد مورد نیاز
شرایط احراز
1
پرستار
تبریز 438 نفر بیمارستان باباباغی تبریز یک نفر – اهر 15 نفر – آذرشهر 4 نفر – اسکو 3 نفر – بناب 32 نفر – بستان آباد 3 نفر – سراب 16 نفر – شبستر 9 نفر – کلیبر 4 نفر – عجب شیر 4 نفر – میانه 15 نفر – مرند 17 نفر – مراغه 35 نفر – ملکان 4 نفر – هادیشهر جلفا 4 نفر – هشترود 9 نفر – هریس 4 نفر
زن  مرد*
617 نفر
دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس در رشته پرستاری
2
کاردان اتاق عمل
تبریز22 نفر بناب 4 نفر – میانه – مرند – مراغه ( هر کدام 2 نفر ) اهر – آذرشهر – اسکو – بستان آباد – سراب – شبستر – کلیبر – عجب شیر – ملکان – هادیشهر جلفا – هشترود ( هر کدام یک نفر )
زن  مرد
43 نفر
دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته اتاق عمل
3
کاردان بیهوشی
تبریز 23 نفر بناب 4 نفر – اهر – میانه – مرند – مراغه ( هر کدام 2 نفر ) آذرشهر – اسکو – بستان آباد – سراب – شبستر – کلیبر – عجب شیر – ملکان – هادیشهر جلفا – هشترود ( هر کدام یک نفر )
زن مرد
45 نفر
دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته بیهوشی
4
ماما
تبریز 12 نفر اهر 3 نفر – آذرشهر – سراب – میانه – مرند –   هشترود ( هر کدام 2 نفر ) اسکو – بناب – بستان آباد – شبستر – کلیبر – عجب شیر – ملکان – هادیشهر جلفا – هریس ( هرکدام یک نفر )
زن
34 نفر
دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس در رشته مامایی
5
تکنسین فوریت های پزشکی
تسوج شبستر کوهسار میانه – قافلانکوه میانه – نظر کهریز هشترود ( هر کدام 4 نفر ) چاراویماق – قره چمن بستان آباد – خراجوی مراغه ( هر کدام 3 نفر ) – عجب شیر – جزیره اسلامی اسکو – کلیبر – اهر شبستر – هریس – گوگان آذرشهر - ینگجه هریس – خواجه هریس – بستان آباد – سراب – هشترود ( هر کدام 2 نفر ) ورزقان – اسکو – ایلخچی اسکو – کندوان اسکو – سهند اسکو – جلفا- سیه رود جلفا – آذرشهر – آبش احمد کلیبر – خمارلو کلیبر شبلی بستان آباد – ممقان آذرشهر – ملکان - دوز دوزان سراب ( هر کدام یک نفر )
مرد
63 نفر
دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا لیسانس در یکی از رشته های پرستاری ، هوشبری ، فوریت های پزشکی و دارای گواهینامه رانندگی با معاینه اختصاصی و دارا بودن سلامت کامل جسمی و روانی
6
اپراتوربی سیم
اهر 2 نفر زنوز مرند  - هوراند اهر ( هر کدام  1 نفر )
مرد
4 نفر
دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا لیسانس در یکی از رشته های پرستاری ، هوشبری ، فوریت های پزشکی و دارای گواهینامه رانندگی با معاینه اختصاصی و دارا بودن سلامت کامل جسمی و روانی
7
پزشک عمومی
شیرامین آذرشهر تیکمه داش بستان آباد – باشسیز کوه بستان آباد – کردکندی بستان آباد – قره بابا بستان آباد – مهماندار عجب شیر – داش آتان مراغه – آغچه ریش چاراویماق – ذاکر کندی چاراویماق – جهیز دان سراب – بهرمان سراب – مهین بیجند سراب – دانباران سراب – اسفستان سراب – قره قیه کلیبر – مولان کلیبر – لاریجان کلیبر – مردانقم کلیبر – هرزند جدید مرند – بالقوز آغاج مرند – طور آغای ملکان – لکلر ملکان – آغمتار ملکان – تخمدل ورزقان – آقا بابا فرامرزی ورزقان –   ملک میانه – صومعه علیا میانه – قره بلاغ میانه – غریب دوست میانه – گوگدرق میانه – خرمالو هریس – خشکناب هریس -  بایقراکوه هشترود – نظر کهریز هشترود - قره چپق بناب – چپقلوی بناب – زاوشت بناب زوارق بناب اردها سراب – ابرغان سراب – بنیس شبستر – تیل شبستر – شیراز عجب شیر –   پیام مرند – بنگین مرند – ارسی مرند – النجق مرند – دیزج حسین بیگ مرند  بایقوت ملکان –   بیلوردی هریس – آچاچی میانه - آغجه دیزج ملکان – قوریجان ملکان ( هر کدام یک نفر )
زن مرد
53 نفر
دارا بودن مدرک تحصیلی دکترای در رشته پزشک عمومی
8
کاردان بهداشتی مرد
( مبارزه با بیماریها )
نوجه مهر جلفا قره چمن بستان آباد – اسفستان سراب – مهین بیجند سراب – قلعه جوق سراب – عاشقلو کلیبر – مردانقم کلیبر – طورآغای ملکان – یالقوز آغاج مرند – اربطان مرند – صومعه علیا میانه – گوگدرق میانه – طوق میانه – سرند هریس ( هر کدام یک نفر )
مرد
14 نفر
دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس  بهداشت عمومی یا حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
9
کاردان بهداشتی زن
 ( خانواده )
فیروز سالار آذرشهر قره چمن بستان آباد – باشسیز کوه بستان آباد – کرکان جدید  بستان آباد – ورقه علیا چاراویماق – دانباران سراب – دیزج حسین بیگ مرند – علیشاه شبستر نظرلو شبستر – مزرعه شبستر – هرزند جدید مرند پیغانچای کلیبر – مولان کلیبر – اربطان مرند گلین قیه مرند – سرند هریس – یکانکهریز مرند ( هر کدام یک نفر)
زن
17 نفر
دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته مامایی یا بهداشت عمومی
10
کاردان بهداشتی زن
( بهداشت محیط )
اسفستان سراب ( 1 نفر )
زن
1 نفر
دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته بهداشت محیط
11
کاردان بهداشتی مرد
( بهداشت محیط)
خانیان عجب شیر ملک میانه ( هر کدام یک نفر)
مرد
2نفر
دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته بهداشت محیط
12
کارشناس بهداشتی مرد ( مبارزه با بیماریها)
تیمورلوی آذرشهر دیزج امیر مدار اسکو- داران جلفا – لاریجان کلیبر – بایقراکوه هشترود (هر کدام1 نفر )
مرد
5 نفر
دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس بهداشت عمومی یا حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
13
کارشناس بهداشتی مرد
آچاچی میانه 1 نفر
مرد
1 نفر
دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس  در رشته بهداشت محیط  

جهت اطلاع از نحوه ثبت نام به سایت دانشگاه مراجعه نمایید.: 

۱ نظر:

  1. قال رسول الله صل الله علیه و آله وسلم : من بشرنى بخروج الصفر بشرته بالجنة.

    رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم فرمود: کسی که مرا به اتمام ماه صفر بشارت دهد او را به بهشت بشارت می دهم.

    حلول ماه ربیع الاول رو اول به پیامبر صل الله علیه و آله بعدم به شما خیلی خیلی تبریک میگم [گل] [گل] [گل]

    پاسخحذف